Wednesday, March 28, 2018

అప్రకటిత రారాజు

అప్రకటిత  రారాజు

నెనెపుడూ పరిమలిస్తూనే ఉంటాను
నాలొ...
 అస్తమించిన  ఆశలు ఎన్నొ
నాలొ..
జీవొన్మాదాన్ని నింపిన ఉషస్సులు ఎన్నొ
నేనెపుడూ
ప్రజ్వలిస్తూనే ఉంటాను
నా వెలుతురు చేరని చోటిని ... ఓదారుస్తు ఉంటాను   
నిస్సహాయత  స్మశాన వైరగ్యాన్ని చేరినప్పుడు
 నెత్తురోడిన యోధులను  గెలిపించిన స్తైర్యాన్ని  గుర్తు చేసుకుంటాను 
అసహనాన్ని కొవ్వత్తిలొ చిదిమి ఊపిరులూదుతుంటాను
నేను నువ్వెరుగని  అప్రకటిత  రారాజును

-సంఘ హిత 

Sunday, June 18, 2017

సోమరులంసోమరులం

 

ఊహల సరిహద్దులు చెరిపే 

అలసత్వపు ఆశాజ్యోతులం  

దిండుకి  పరుపుకి మధ్య ప్రపంచాన్ని వెతుకుతుంటాం  

గెలుపుకి గమ్యానికి దూరం తక్కువ చేసుకుంటాం 

 మనకు గురకలు లాలి పాటలు  

మధ్యాహ్నపు కునుకులు మలయమారుతాలు...

నిండు జాబిలికి చికటి చెద్దరు కప్పే  ఆవిశ్రాంత బాటసారులం 

వెలుగుపడితే విసిగిపడే  నిర్ధర్యపు 

ఆశుద్ధతుడ్పిత కాగితాలం 

యొగత్వం  మరచిన వినియొగ భాస్వరపు వ్యర్ధాలం 

హ్మ్మ్ ... మనుషులం 


-సంతోష్ దరూరిSunday, February 26, 2017

మన: చిత్తం   

ఏగసిపడి కనిపించలేని అమావాస్యపు కెరటం  
శిల్పిని ప్రెశ్నించే   రాతి స్తైర్యం
దారి తెలియని బాటసారి కాలి గాయం
రాత్రిని వెంటాడే చీకటి
నిశిలొ ఒదార్పు కోరే వ్యధలు  
దూరం తెలిపే భాధ  
బయటపడలేని గొంగలి పురుగు ఆక్రొషం
ఊహ తెలియని పసి బాలుని ఏడుపు  
చంపి జయించలేని శత్రువు  
నిలువువరించలేని వ్యసనం  
నిజం చెయలేని స్వప్నం
కాలి కింద  కనిపించక నలిగిన చిగురుటాకు
ఉండి వ్యక్తపరచలేని  ప్రేమ
విశ్వసించి నిరూపించలేని దేవుడు
చేరుకొలేని అమ్మ ఒడి  
నిశ్చల స్తిర సౌధం
నా  మన: చిత్తం

-సంఘహిత  

   
Friday, February 10, 2017

ప్రేమ సహనాన్ని  నేర్పిస్తే
వ్యామొహం  ఆత్రుతావెషాలతొ మొసం చేస్తుంటే
ఆ నా ఊహలనద్దిన హ్రుదయ వర్ణం ఏమంటే
నా  సంధిద్గ   చిత్తరువును నే నెల  చూపను ?

-సంఘహిత


Tuesday, October 11, 2016

ఆమె పేరు గెలుపు

ఎన్ని సార్లు ఓడినా... గాయాలు చూసి గర్వపడమంటుంది ... నిస్సహయతలొ ఆఖరి కణానికి ఊపిరి పోస్తుంది ... ఎప్పటికైనా... తన దగ్గరకు చేరతాననే నమ్మకం.. ....ఆమె పేరు గెలుపు -సంతోష్ దరూరి

నా లొని నేను

నా లొని నేను ..స్త్రినై నా వెలుపలి నేను నాన్నై ... నన్ను నేనే కన్నాను.. నాకు నేనే నన్నని .. నేకు నేనే అమ్మని.....

Saturday, May 21, 2016

ఇంకెంతని విరిగిపోను ? మరెంతగ మారిపోను ?

చదువు విచక్షణ నేర్పింది
విచక్షణ బుద్ధికి దారిచూపింది
దారి... సంఘంలొ కలిసి ప్రపంచానికి కార్మికుడిగా నిలబెట్టింది 
భాద్యత బరువు తూకమెంతొ చెప్పింది...
మనసు వ్యాపారం చేస్తే .. ఆత్మ బానిస అయ్యింది..
ఆలోచనలు వారించే ఆధిపత్యనికి అలవాటయ్యింది..
చమట మెరుపు రుపాయి సిక్కపై పడి కళ్ళు మెరిసేవి
అలసిన రెక్కలకు ఊపిరి పోస్తు
మరెంతగ మారిపోను ?
సత్తువున్నప్పుడు యోధుడిని చేసింది
సమస్యలొ పగిలిన రాయిగ మార్చింది
విచారంలొ మునిలా ....
విశ్వాన్వెషణలొ మరెంతగ మారిపోను ?
ఇంకెంతని విరిగిపోను?
-సంతొష్ దరూరి
విరహ ఋతువులు
____________
అల ఎగసిపడి తుంపరలు అలరాతిని  ముద్దాడినపుడు  ...
ఆ రాతి వియొగ విరహమే నేనై చలించినపుడు...
ఏల నువు నన్ను తడిపి మరలిపొయితివి ?

ఇసక రేణువునై  నిశి కౌగిట  నీ పౌర్ణమి చూపు పడక 
రాతిరి నీడలొ నన్నేల మరచితివి ?

శిశిర కుహరాల విమల వదనాల నీ చిత్తమేల నాకు హెమంతమయ్యెను  ? 
ఆ గ్రీష్మ జ్వాలలంటగ.. నా మరుక్షణమేల మధూచ్ఛిష్టమయ్యెను ?      

నా మస్తిష్క మనొపకలాలొ నీ చిత్ర సౌందర్యములద్దే వర్ణము 
నువ్వేల కాకపొతివి  ?  


-సంతొష్   దరూరి 

Monday, March 7, 2016

ఎవ్వాడి బ్రతుకిది.ఎవ్వాడి బ్రతుకిది..ఎవడు బ్రతికేరా !!    

రాయి మలచి .. దేవుడంటిరి!!    
లేని మాయలు చేస్తడంటిరి!!        
ఆ రాయి కరిగి నిజము కాదేర ?  
ఆ గంగనెత్తిన .. ఘనుడు రాడేరా ?
మంత్రాల మాటున ..మర్మమేదిర ?    
పుట్టుకేమొ బ్రహ్మమాయట!!  
బ్రతుకు పొమ్మని విష్ణు  మాటట!!
శివుని అడుగుతొ జన్మ కత్తెర !!
ఆ  జోగి జోలిలొ మొక్షమొచ్చెరా!!      
......................    
ఎవ్వాడి బ్రతుకిది..ఎవడు బ్రతికేరా !!        

సంతోష్ దరూరి   

Thursday, February 18, 2016

రగిలేవొ... పగిలేవొ....
గురుతురాని   జ్ఞపకాల చిత్రం గీసేవో!    
మిగిలేవో మలిగేవొ!
ఓంటరి  అక్షరమై అర్ధం వెతికేవో!

వెలిగించని చీకటి గుహలొ! ..వరమీయని దేవత శిలవొ!    
నువు తాకితే  మల్లి పుట్టే .. ఫ్రతి జన్మలొ ప్రాణం నాదే!

-సంతోష్ దరూరి  

Sunday, March 1, 2015
చిగురు కొమ్మలు
----------------------------

ఏండిపొతే .. పండిపొతే..
చట్టు తనే.. వీడిపొతే..
చెప్పలెక...చావలేక...  బూడిదతొ  చలి కాచుకుంటే...
ఆ  జాలి ఆకులకు ఆ గాలి తగిలి...... ఏక్కడో  పడవేస్తువుంటే..
చిగురు కొమ్మల  ఇగురు చూసి . . కంట తడి పెట్టింది ! అయ్యొ...    

-సంతొష్ దరూరి       


Saturday, February 14, 2015


ఆ రొజు......
ఆ రొజు. నువ్వు రావడం ...  వెల్లిపొవడం మాత్రమే గురుతుంది....
నీ రాక తర్వాత.. నీతొపాటు చాటుగా వచ్హిన మౌనం , శూన్యం..
మన మద్య నిశ్యంబ్దాన్ని నింపిన సంగతి నువ్వు వెళ్ళాక కాని గుర్తుకు రాలేదు...         
మన పెదవులు అడిగే ప్రెశ్నలు  వేరు.. .
చూపులు మాట్లడుకొనే భాష వేరు...
నీ కళ్ళలొ..
పౌర్ణమి వెన్నెల అలల సవ్వడి తప్ప...మరే నిశబ్ద శబ్దం.. ఏది నాకు వినపడలేదు.. 
నువ్వు వెళ్ళేప్పుడు ..
వెళ్ళోస్తా  అన్న పదం నీ పెదవులపై ఎంతటి భారన్ని నింపిందో నాకు గురుతుంది...
మళ్ళి రావని తెలిసి .. బదులివ్వని  నా మౌనానికి బదులిగా నువ్వు తిరిగి చూసిన క్షణం కూడా గురుతుంది..

ఇది మా  "చలం"  "ప్రెమలెఖలు"  కి అంకితం  
సంతొష్ దరూరి  
14/02/2015        
                 

Saturday, February 7, 2015


సూక్ష్మం.........
సూక్ష్మ ఉద్వెగం పెదవి పలికితే అక్షరం...
అక్షరాలు ఇమిడితే  వాక్యం..
వాక్యాల సమాహరం  గానం ...
గానానికి ఆద్యం ..భావన..
ఆ భావనకి సాక్షం ..సత్యం...
సత్యం... మనం  కాదు.   అనలేని .. అనంతనం ..
అనంతం.. దైవం ఎరుగని ....సూక్ష్మం..... 
దైవాత్మపు వ్యెతాసం ఎరుగని గమనం... జననం...
-సంతోష్ దరూరి
08/02/15  

Saturday, January 17, 2015

 

 

కొన్ని .... 
కొన్ని స్మృతులు  గుర్తుంచుకొలెకపొవడం విషాదమైతే...
కొన్ని జ్ఞాపకాలు మరిచిపొలేకపొవడం అత్యంత విషాదం...
చెరిపెసి రాసుకొడానికి బ్రతుకు 'పలక ' కాదు
జరిగింది మార్చుకోడాకిని   కాలానికి అటుపక్కనుంచి రాలేము         
మనం మాయలు చెయలెం ... మనమే మాయలొ ఉన్నం.. .   
మనం మాయం అయ్యెలొపు ... కొన్ని  జవాబులకు ప్రెశ్నలు రాసుకుందాం.   


 -సంతోష్  దరూరి
17/1/15           

Sunday, January 4, 2015మునుపెన్నడు జరగనట్టుగా
ఇదంతా ఎదొ వింతనట్టుగా.
నిను నువ్వే భందిస్తుంటే..
హ్రుదయాన్నే బాదిస్తుంటే...

కనులను మూసి
గతాన్ని చూసి
రాసే కవితలు చదివకు రేపటిలొ...
రగిలే లెఖలన్ని మసిగా  కలిసే చీకటిలొ..
Sunday, October 26, 2014
బ్రహ్మండ లొకమది...
------------------------
కటిక చీకటది... కన్నులు తెరచినా..
ఎరుపు తెరలు నిండిన బ్రహ్మండ లొకమది...
ద్వైత శృష్టి అద్వైతమై ఉద్బవించిన పంచాత్మకమది
జీవ భాస్కరుడు ఉదయించే ఆత్మ ఆర్ణవమది..
శృష్టి ఘొష వినిపించిన పరమ తత్వమది
అత్మ తరంగం భొదించిన ధర్మం

కటిక చీకటది... కన్నులు తెరచినా..
నా తల్లి గర్భమది ....


-సంతూష్ దరూరి
[26/10/2014]
mt take based on ..Garbha Upanishad


Thursday, September 18, 2014

హౄదయ. నైరాశ్యం..        

రాయమని అడిగినా రాయలేని.. శూన్యం..  
నన్ను నేను వీడినంత.. వేదన..  
కలలను బతిమాలెంత.. అసహనం..
నన్ను నేను వెతుక్కొనంత. ఆగ్ఙానం..    

నాలో నువ్వు లేవని చెప్పాలా..లేక
నాలో నెను లేనని చెప్పలా

అపుడు నేనంతా నువ్వు..  
ఇపుడు నేనంటు లేను.        

 ..సంతోష్ ధరూరి


Thursday, August 28, 2014

అవిఘ్నమస్తు
-------------
శత సహస్ర ప్రయత్నముల్ చేసినన్
మన: తపము లేని తపన
విఘ్నముల కౌగిలి చేరున్!
తెలిసి మసలుకో సంయయి....

-సంతొష్ దరూరి
[సంయయి][@1999]

Tuesday, August 12, 2014

  ఓడని స్తైర్యం
------------------
రాత్తిరి నన్ను కమ్ముకున్నప్పుడు
చీకటి నన్ను ఆవహించినప్పుడు
ఒడిపొని   స్తైర్యాన్ని ఇచ్చిన
దేవుడెవరైన క్రుతగ్ఙత    చెప్పుకుంట

దుర్బర  పరిస్తితులు ఎదురైనప్పుడు
బెదరక రోదించక
పరిస్తితులు   ..నావి కానప్పుడు..
రక్తం ఉడికినా...
తలవంచని  నా తపనకు గర్వ పడత

ఆవెషానికి కన్నీటిని  అవతల
నిచ్చెస్టుడైయ్యె నీడలు చూపినా
నా  గతం .. నాలో
అచంచల విశ్వాసాన్ని చూసింది ..


గమ్యం ఎంత కష్టమని కాదు
నన్ను శిక్షించిన గతమే నన్ను నడిపిస్తుంది  

నా తల రాతకు నీనే గురువును
నా ఆత్మకు నీనే సారధిని        
         

-సంతొష్ దరూరి

Wednesday, October 30, 2013


మధురం
----
నిశిలొ దాగిన వెలుగులా,   నీ మౌనం .. నా ప్రేమను దాచుకుంది ...

నిన్ను చేరని నన్ను.. మిన్ను చేరని మన్నులా,  కన్ను చేరని కలగా,
మిగిల్చింది..

ఎడబాటు ఎందగా  కాసింది, నీ జ్ఞాపకం.. వెన్నెలై పూసింది,

వలపు వానలొ ఇలా, రాయలేని లేఖలా.. రాగాలు తీసింది..

మరపు రావు,  కాని........మదురం నువ్వు...
భాదలేదు,    కాని భారం నువ్వు...


-- సంతొష్ దరూరి


అగ్ని కణం

----

పడిపొయా ...కాని....ఓడిపొలేదు..

నిస్సత్తువతొ ఉన్నా...కాని నీరు కారలేదు...

నింగికి ఎగిరెద నేను, మీ చూపులు మరల్చకండి...

వెలుగు లేదు కాని.. నేను ఆరిపోలేదు  

నిప్పుల కొలిమిది నేస్తం...నా గెలుపుకై వేచి చూడు  

నిష్చల నిర్వాకాన్ని.... అచంచల నిర్వేదాన్ని..

నే మౌనన్ని..
అగ్ని కణ్ణాన్ని  ..


--సంతొష్ దరూరి


Saturday, October 19, 2013

ఈ మధ్య మొఖనికి క్రీము తప్ప మరేమి వ్రాయటం  లేదు    
ఇంతలో ఇదేదొ రాయాలనిపిస్తే  రాసిన అంతె!   

కలం -- కాగితానికి దూరమై ..

కరెన్సి నోటుగానో
టిశూ పేపరుగానో కనిపిస్తుంది   !

ఓకటి మనల్ని వాడుకొనేది,,
మరొటి మనం వాడుకొనెది,,,

మనది కాదులే  !  అనుకొడానికి !
పక్కవాడి జెబులొ రుపాయి కదుగా. నా  జీవితం..

ఖర్చు  కాక ముందు ఇట్లా! అనుకొని
ఖర్చు అయిన తర్వాత అభ్భా !   అనుకొని

జేబులొంచి నోటు తీసినప్పుడల్లా..
గుండే కింద జేబుకు కాటు పడి... దదాపు
రక్తం   కారినంత  పని అవుతుంది ...

అలారం మోగకముందే...
రోజువారి బద్యతలన్నీ..   ..      
కను రెప్పల వెంట్రుకలను పట్టుకొని  ..
కిరాణ  షాపు షెట్టరు లేపినట్టుగ..
లేపుతున్నాయ్యి  ...

ఇన్నిరోజులు ఉరుకుతున్నాం/పరిగెడుతున్నం అనుకున్నా!  
యెవడో తొస్తే  కాని ... ?

- సంతోష్  దరూరి  


Wednesday, September 4, 2013


తంగేడీ...

ఏంత సొగసే నీది తంగేడీ
దెవా కంచనవే నువ్వు తంగెడీ
బతుకమ్మ ఎత్తిన,  మా  ఆడపడుచుల,  కళ్ళ రంగువే నువ్వు  తంగేడీ,
నీ అందం యెట్ల తక్కువ తంగెడీ..
వెన్నెలంటి నువ్వు, వెలిగి పొతావుంటే,
సుక్కలకే ముద్దొస్తవ్ తంగెడీ .....
చెరువు గట్టు పక్కెంబడి,
ముచ్చటగా  పూస్తావు,
ఈ దసర నీదేలే తంగేడి...

-సంతొష్ దరూరి  

Thursday, March 14, 2013

Thursday, February 14, 2013

ఆమె:ఏయ్  వెంట పడుతున్నానని  చులకనా ....
 
ఆమె: నేను నీకు వంద సారు ఇ లవ్ యు  చెప్పాను...
నువ్వు ఒక్క సారి కూడా చెప్పలేదు
ఏ ఎందుకు .......
ఎందుకు చెప్పలేదు
ఎందుకు చెప్పలేదో చెప్పు ..........
 
అతడు:  
నా రేపటిలొ నువ్వు నాతో  ఉంటానని చెప్పు ..
నా నిశ్శబ్దం  లొ నీకు సమదానం దొరుకుతుంది....

ఆమె: అంటె...
అతడు: తెలియదు ......

పలికేంతలోపే కరిగి పొయే  ప్రేమ నీదైతె ..
తెలుపకుండా మిగిలేంత హిమశిఖరం  నా  ఆరాధన    


Friday, November 16, 2012

ఏవరని ఎవరని అడిగెవా.. ఏదపై గురుతులు చెరిపేవా.. గడిచిన రొజుల గురుతులనే మరచిపోనని అనలేవా..

Sunday, August 5, 2012ఓ  నేస్తం ..........

నువ్వు ఆ రోజు లేకపోతే ................ నేను ఎమైపొయెవాడినొ
నేను నిన్ను ఎన్నటికి మరచిపోను నేస్తం .....

నీకు గుర్తుందో లేదో ఆ రోజు ....

నా భాదను నీదనుకున్నావు..
నా ఆనందానికి కాంతివైయ్యావు
 
ఎంత దూరం  అయ్యామో  నేడు..
స్నెహ స్పర్షకు నోచుకోని, గెలుపు తీరంలొ  నువ్వు, నేను


నువ్వు ఎక్కడ ఉన్నవొ తెలుసు  కాని..
నన్ను నేను వెన్నక్కి తలచుకోలేక పోతున్న ...


ఆ రోజు నువ్వు చెప్పిన మాటలు ఇంకా గురుతున్నయి..
అవి నన్ను గెలుపు బాటలొ నడిపిస్తున్నయి...

కాని నువ్వెక్కడ..


-సంతొష్ దరూరి          


 


Friday, December 10, 2010

ఓ కన్నీరా ..


కరిగేవా అలిగి కడకు
నీవైనా చెంత లేక

విరాగముతొ నన్ను విడచినా

ధుఖ్ఖించేది ఎవ్వడు లే......


-సంతోష్ దరూరి

Monday, November 15, 2010

యెద గానమైఒడి ఊయలై - నువు ప్రాణమై
నీ పెదవి తడిమితే ప్రేమ

యెద గానమై - నెవు లొకమై
నీ మనసు తెలిసె ఈ వేల

నీ నొదుటి పై ముద్దు ఉదయాలే
కను బొమ్మ హాయిగ నిమరాలే

నీ చెక్కిలి తాకితే అలా ...సంధ్యా కాంతులే స్పౄశించగా
నీ కాటుక చీకటిగా... నే విరిసె వెన్నెలగా

-సంతోష్ దరూరి

Saturday, November 13, 2010

ఆశే కదా నడిపేది
సగమే కదా గడిచింది - వరమే కదా మిగిలుంది
మెరిసే క్షణం ఒకటుందనే - ఆశే కదా నడిపేది


ఏదీ కదొయ్ మజిలి - అది తెలిసే లొపే బదిలి
ఉదయం తొనే దిగులు - చీకటి లొనే కరుగు

విసుగంటుంటే పతిక్షణం -కరిగే సమయం నీదెగా
రోజు బ్రతుకే ఓ వరం - నవ్వే క్షణమే అత్బుతం

-సంతోష్ దరూరి

Wednesday, June 16, 2010

ఎందుకొ గురుతుకు వచ్చాయి

గురుతుగా దాచుకుంట
గుండెకే హద్దుకుంట
నేస్తమా... నీ ఙ్నాపకం

నిను చూడని దూరం ఎంతంటే
యెద తలుపు తెరిచే ఘడియంతె
నేస్తమా నీతొ నడిచాలే... మరపు రాని రోజులు గడిచాయె
ఎందుకొ గురుతుకు వచ్చాయి
కనులెదుట ఆసగ నిలిచాయి

-సంతోష్ దరూరి

Wednesday, April 28, 2010

వలపు వర్ణం
వలపు వర్ణం
-------------
ప్రేమ సుమాలు ఇలా రాలిపోతూనే ఉంటాయి
గాయం ఇదని తెలిసే లోగ మనసు కుదుపి వేస్తునే ఉంటాయి

ఆ వలపు దారులలొ అందరి లాగే నేనూ కూడ
ఎదురు పడితే చెబుదామని ... ఎవరికైనా

తొలి ప్రేమ జళ్ళు కురియగానే ,
వలపు వర్ణం మారుతుంది

వింతగా కమ్మిన మేఘం
అంతలోనే ఆవిరవుతుంది

-సంతొష్ దరూరి

సతమత సతాతం

Tuesday, February 2, 2010

పరవశం

వలపు చెక్కిలి ఎదుట.... నా మౌనం ఎంతనే
మసగా మబ్బుల వాన.....సొగసు నిగ్గుల తేనా
విసగి నాపై వాల వింతేలనే........

మెరిసే అలల పై
విరిసే ఉహలనే
కలిసే కలలొదిగి
రచించే కావ్యానికిక హద్దేలనే

పరవశం నా హౄదయ మానసం
విరహం నా కవన గాంధర్వం
సర్వం నా స్పౄశలకు ఓ వరం

ఊహలు మలచి ఊపిరి పోసిన
కవితాత్మయ దౄశ్యం ....నా కవితొన్మాదం
-సంతొష్ దరూరి

Monday, February 1, 2010

వింతేగానీటిలొని చేపకు నింగి ఎత్తు ఎమి యెరుక
నిన్ను యెరుగని ప్రపంచానికి ... నీ గుణమెమి యెరుకా
ఉన్న చోటే నీవుండి దూరాన్ని కనలేవొయ్
పాదం కదపక ముందే దూరం అని చింతేలా
ఆ గమ్యం నీ పాదం చేరుట ఇక వింతేగా
--సంతొష్ దరూరి

Tuesday, November 3, 2009

వదిలేయి


వదిలేయి అంటె వదిలేస్తామా......
గెలుపు తలపునే మరిచేమా...
రాదని కాదని రాసి లేదని..
పోరాడని తత్వం పిరికివాడిది
నువ్వు వేసే ప్రతి అడుగు గెలుపు దారికి మలచుకొ
వద్దన్నా ఆపకు నీ పరుగు నీ రేపటినే నువు రాసుకొ
తపనను దాస్తే నిజమవుతుందా
తడబడుతుంటే సులువవుతుందా
అందరు అన్నవి చెవులే విననీ
మనసు గెలుపుతొ ముడిపడనీ

-సంతొష్ దరూరి

Tuesday, October 27, 2009

ఎందుకో

నింగిలొ తారలు ఎందుకో .....నాలొ ఈ ఆశలు ఎందుకో
చినుకులు కురిసేనెందుకో...పెదవులు అడిగేదెమితో
వెన్నెల విరిసేదెందుకో...మనసులు కలిసే విందుకో
భువిలొ ప్రేమలు ఎందుకో ....యదకీ విరహం ఎందుకో
కారణాలు నే వెతకాల.. ఇది ఆ ప్రెమ భావమనుకొవాల.....?

వాడిపోవునని తెలిసి పూవులు పూయక మానెనా
నువ్వు రావని తెలిసి ఎదురే చూడక అగేనా
ఏ వివరం అడగొద్దు నన్నె జాలిగ చూడొద్దు

-సంతొష్ దరూరి

Tuesday, October 13, 2009

చిద్రంచిద్రం

ఎమో ఎక్కడో నా వాళ్ళు
వెతికిన దొరకని ఆనవాళ్ళు
వరదలొ తెలియని దరి చేరారో
కృష్ణమ్మ ఒడిలొ నిదరోయారో ...........
నిన్నటి దాక నడచిన దారులు
నీటి కాలువలై మారాయో
వయసు మళ్ళిన ముసలాళ్ళెందరు
జల సమాధులై పొయారో
నేలను చీల్చి , ఇళ్ళను కూల్చి
బ్రతుకులు చిద్రం చేసిన వానలు
ప్రకృతి కొపమో ..ప్రభుత్వ నిర్లక్షమో


-సంతొష్ దరూరి

Friday, September 18, 2009

మరిచానా ఎపుడైనా

మరిచానా ఎపుడైనా
గురుతు చెరప గలనా.....

నీ కన్నులు చెప్పిన మాటలు
కలగ మార్చుకోనా

నిను విడిచి వెల్లెటప్పుడు
నా గుండే చెసిన చప్పుడు
గురుతుందా గురుతుందా
నా గుండెను హద్దినపుడు

నీ కల్లలొన తడి చూసి
నా బాదను గొంతులొ దాచి
వెలుతున్న వెలుతున్న
నా ప్రాణం ఇక్కడ ఒదిలేసి

మరిచానా ఎపుడైనా
గురుతు చెరప గలనా.....

సంతొష్ దరూరి

Thursday, August 27, 2009

యొధకదన రంగం నేను వెలితే కంటి చూపు కత్తి చూసి
కసిగ ఎగసి కెరటమల్లె తలలు తెగి పడిన జాడలడుగు
తలలు వంచిన శత్రువలనడుగు......
నెత్తురంటిన కత్తినడుగు...
గెలుపు ప్రభలను పంచుకుంటూ
నే వెలుగు చూపిన దారులేన్నో
చీకటి ఎన్నడు దారి చూపదు
నిరాశ నిన్ను గెలువనీయదు
గెలువలేమని ఎవ్వరనినా
నిజమైనా గెలుపంటే పొరటమని చెప్పు
-సంతొష్ దరూరి

Thursday, August 20, 2009

నా తరమా


బాదలెన్నైనాగాని ఓపితి నే ఓర్పుతొ
వరముగ ఇచ్చిన సౌక్యములన్ని ఓపా నా తరమా

వాంచలన్నియు నేటికి వాయుప్రియమైనాయీ
సంపద కూర్చిన సిరులు తరగి కరగినాయీ
ఎందెందో వెతకితి నే సుఖముల జాడల నీడలు
ఇందిందే కలదంటూ .. నా అత్మ చూపినవా .. దేవా.


చేసిన యుద్దలన్ని చెరితగనే మారుతాయీ
నిత్య సంఘర్షనెపుడు నాలొనే జరుగుతుంది
ఈ రాణల కారణాలు తెలిసేది ఎన్నటికో
నేడై నా రేపటిలొ మొక్షమివ్వు దేవా.....

-సంతొష్ దరూరి

Wednesday, August 19, 2009

"సంసారి "

"సంసారి "
ఇంటి ముందల కురలు అమ్మా వస్తె
పది అంటే ఐదంటవ్ "సంసారి "
ఫ్రెష్ సుపెర్ మర్త్కెట్లొ పాకెట్లొ అమ్మితే
ముసుకొని కొంటావు "సంసారి "

రొడ్డెంబటి బుట్టలల్లి తక్కువకే అమ్ముతుంటే
బెరాలడుతవే "సంసారి "
పెద్ద బాజార్లలొ .. రెండికి మూడంటే
ఎగబడి కొంటావే "సంసారి "

పల్లెల్లొనే నేసి చీరలమ్మ వస్తె
చవకగా ఇమ్మంటవ్ "సంసారి "
బ్రదర్స్ షాపుల్లొ అదిరే రేట్లున్నా
బెదరకా కొంటావు "సంసారి "

బర్లను కాసి గొల్లల్లు పాలు పిండుక వస్తె
నీళ్ళు కలిపారంటవ్ "సంసారి "
ఆ పాకెట్టు పల్లల్లొ "సంసారి "
నన్యతెంతొ చెప్పు "సంసారి "

మండే ఎండల్లొన కుండలమ్మ వస్తే
నా నా వంకలు పెడతవ్ "సంసారి "
ఎల్జి సాంసంగులైనా కరంటు కొతే ఉంటే
కుండే గతి నీకు "సంసారి "

-సంతొష్ దరూరి

Tuesday, August 18, 2009

విశాఖవిశాఖ
తొలిపొద్దుల కిరణాల వెలుగు వన్నెలొసగ
తూరుపు దిశలో ఉన్న మణి తీరముగ
తెలుగు గుండే తలపించే ౠషికొండే దీటుగా
నిన్నటి సొగసుల పొదిగి, రెపటి ప్రగతి దిశగా
శ్రీ శ్రీ నడిచిన ఇసక
నే నెరిగిన విశాఖ
-సంతొష్ దరూరి

Thursday, August 13, 2009

తెలుగు సిరి కన్నె


నా తెలుగు సిరి కన్నె
వెలిగేటి విరి వన్నె
నీ కాలి మువ్వల సవ్వళ్ళు నా చెవులను ముద్దాడితే
నీ కన్నులు పంపిన చూపులు నా దారిలొ కనిపిస్తే
అడుగులన్నీ కలిసి పరుగై నా కొసం వస్తె
కాదనను ఎలా కవితా పుష్పమా
-సంతొష్ దరూరి

Thursday, August 6, 2009

అర కొర

నిక్కముగా రొక్కము ఒక పక్కకైనా నిలువదాయె
చిల్లి పడ్డ కుండ వొలే,
చింత పిక్కల వొలే,

పొయిoన్రనో.... వచ్చిoన్రనో....
అడ్డుకట్ట లేక పాయె,
అర కొరైనా మిగలదాయె,

దెహి అనొ .. పాహి అనొ..
పావల.. పరకకనో...

ఆడ తవ్వి ... ఈడ పూడ్చి
ఈడ తవ్వి... ఆడ పూడ్చి..

ఎందాకో అప్పులాట

-సంతొష్ దరూరి

క్రెడిట్ కార్డు

కంటి దురదా
చేతి సరదా
అప్పు పరదా
లిమిట్ మీరదా
క్రెడిట్ ఫార్ములా

-సంతొష్ దరూరి

ప్రభంజనం

పలికిన ఒక్క పదము పలికించిన వెయి నోళ్ళ
ప్రపంచమెరుగని ప్రగతికి ఓంకరమౌతుంది

వెలిగిన ఒక్క దీపం వెలిగించిన అన్ని ఊళ్ళ
చీకటి కమ్మిన బ్రతుకుల దారి చూపుతుంది

మంచి కోరితే మనం
చేయి కలుపరెం జనం
మేలుకొలిపి అందరికీ చూపించు ప్రభంజనం

-సంతొష్ దరూరి

నే మార్చలేను


నే మార్చలేను
కనిపించే మనుషుల్లొ విలువెంతొ చూడు
వినిపించే నవుల్లొ నిజమెంతొ చూడు
స్వర్ధాల.. లొభాల లొకాన్ని చూడు......
రుజువేది లేదు...రుజువేది లేదు ...
చీకట్లొ సత్యాన్ని చూపించలేను
వెలుగులో ఉన్నదంత నిరూపించలేను

యుద్దలు చేసెంత గొడవేమి లేదు
స్వార్ధాల ఈ జగతిని నే మార్చలేను

-సంతొష్ దరూరి

Tuesday, August 4, 2009

నా సొగసూ పల్లెల్లొ


........నా సొగసూ పల్లెల్లొ
తెల్ల తెల్లంగ పొద్దు తెల్లరి పొతుంటే
చిలకలన్ని గుడు ఒదిలి చెలకలల్ల పొతుంతయ్
గుళ్ళొ దేవుని మైకు నారాయణ పాడుతుంటది
నొట్ల యాప పుల్ల యెసి గొడ్ల తొల్క పొతుంటరు

మొట బావిల లోతు చూస్తే ,
రైతు బతుకులు చెప్పుతుంటయ్.....సొగసూ పల్లెల్లొ .......నా సొగసూ పల్లెల్లొ

నిండనే నిండని ఊరి చెరువు
లొట్టా చెట్లకు సుట్టాలైతయ్....సొగసూ పల్లెల్లొ .......నా సొగసూ పల్లెల్లొ

చెట్ల మీదా వాలే గువ్వలు
పొద్దే వాలిపొయిందంటయ్.....సొగసూ పల్లెల్లొ .......నా సొగసూ పల్లెల్లొ

-సంతొష్ దరూరి

Monday, June 22, 2009

వెలుగు రేఖవెలుగు రేఖ
------------------------------------------
ఈ చీకటి పొలిమేరల్లో
వెలుగు రేఖ దాగుందని
నా రేపటి పొద్దుల్లొ
స్వర్ణయుగం వేచుందని
చీకటి కక్కే రాత్రులు
నిన్నిక వెక్కిరించబోవని
సామన్యుని యుద్దంలొ
ఊపిరి ఇంకా మిగిలుందని
పరుగాపకు పదముందుకు
నిదరపొయిన సుర్యుడిని మేలుకొలిపేందుకు

-సంతొష్ దరూరి