Posts

అవ్యక్త పదకేళి

  రంగులు లేని పువ్వులు ఉండున సంద్రం చేరాని నదులుండున   అర్ధం లేని అక్షరముండున కాని   స్వప్నాలెందుకు అసంపూర్ణమో   అనుబంధాలెందుకు పరిభాషించవొ

అనంత గర్భం

అనంత గర్భం  ఆది అంతం లేది ఎవ్వడు  చూపలేని రూపమెవ్వడు  ఏది కారణమేది జననము  ఏది ఋణము ఏది పాశము   ఏది తృణము ఏది అనంతము  ఏడి ఏడని వెతకితే  నువ్వెడ ఉంటే ఆడ ఉండే చూపలేని మర్మ మకుటము  నేనున్నదే అనంత గర్భం    సంతోష్  దరూరి 

భద్రం

భద్రం   స్వార్ధం లేకుండా ఎవడూ   కలువడు నీతొ ఎన్నడు         చేయి కలిపితే... ఎవడొ ఒకరు   నీ రాతలు గుంజెస్తడు చూడు  నీ జ్ఞానం  పొట్లం కట్టి   మటల్లొ దోచేస్తరు చూడు  భద్రంగా లేవొ కొడకో బట్టలు విప్పేస్తది లొకం        సిగ్గుబిళ్లతొ సన్మానం     నువు చేసిన పాపం ప్రయాణం    సంతొష్ దరూరి      

అప్రభావిత సౌందర్యం

అప్రభావిత సౌందర్యం   అగ్నితొ జ్వలింపబడదు  వాయువుతొ చలింపబడదు  భువిలొ మిగులదుఎన్నడు   నీటిలొ ప్రావహించబడదు  నింగిలొ కలువదు ఎన్నడు   మన: బుద్ది: చిత్తమునకు  చివరంచున ప్రకాశింపబడే  సూక్ష్మ కణపు చైతన్యం  ప్రమిధా, సమిధలు లేని  అఖండ జ్వాలా తెజం   ప్రభను ఎన్నడు వీడిపోని ప్రచండ అత్మ తేజం       -సంతొష్ దరూరి    

లొకం

తళుకు బెళుకుల లొకం  తెల్లారితె  బ్రతుకే మొసం  ఉందనుకొని నమ్మెలొగా  లేనట్టే ఉండే లొకం  చెరిపేసి రాయలేము బ్రతుకే ఓ రాతి పలక ఈ జన్మకు నీ సవాసం చెస్తాలె ఊపిరి చిలక రాలెటి సినుకులన్ని మబ్బులవి అనుకొనే లొకం   ఆ నదిలొనీల్లన్ని మబ్బుపట్టు జుర్రెసే మొసం  ఊరంతా వెలుగులు నింపే.... సూరిడే మా వాడినే లాకం అటుతిరిగి చీకటింటా.... మళ్ళొచ్చి చేసే మొసం    గమ్యం ఒకటుంటుందని.... పరుగెత్తె పిచ్చి లోకం  ఈ భూమి గుండ్రం ఆని .... ఈ నేల చెసే మొసం  నింగిలోని రంగులు చూసి...మురిసేటి ఈ లోకం చికటి లేనపుడు వచ్చి.... ఆ వెలుతురు చెసే మొసం కనిపించని గాలేమొ.... తన ప్రాణం అనుకొనే  లొకం   చెప్పకుండే వెల్లిపొయే.... ఊపిరి ప్రియురాలై మొసం     

నగరంతొ నా నడక

Image
నగరంతొ నా నడక  నేల కనిపించని చోట, నిజం కూడా ఉండదట విషాల విల్లాల్లొ బ్రతికే ఇరుకైన మనుషులు  ఎత్తైన బిల్దింగులొ ఉండే లొతు లేని బ్రతుకులు  వ్యక్తిగత స్వాతంత్రానికి,ఒంటరితనానికి  తేడా తెలియక    నలిగిపొయే అమయక జాతి ఒకవైపు  పచ్చని కొండలకు అవసరాలు వంతెన కట్టె అవకాశ వాదులు మరొవైపు డైనొసార్లు ఒకప్ప్పుడు ఉండేవట  ఇప్పుడు విలువలు.. మరో వంద యెండ్ల తరువాత చెప్పుకొనే మాట   నాలుగు పాదాల దర్మాని పై ఫ్లైయొవర్లు పడి కంపించకుండా పొయింది  పాత స్నేహాలు పరాయి దేశం పొతె  కొత్త మనుషుల్తొ చేరిన దొస్తి   వయసు వంతెన సగం దాటినాక,  నగరం తొ నా నడక  సంతొష్ దరూరి  

చిక్కుముడి

Image
చిక్కుముడి  నన్ను తాకి ఈ మంచు తెర  నిన్ను కుడా తాకిందా  ఆ తలపే నన్ను లేపి మాయమై పొయిందా  ?   కంటి మీద పరదాలు నిదుర పొరలనుకున్నా ఎదుట ఏది లేదని తెలసి  నిన్నటి మైకంలొ ఉన్న ఇది ఒకవైపుండని చిక్కుముడి ఇది ఎవరని చెప్పలేనిది మరి  దూరంగా ఉంటూ కుడా  ఒకటై ఉండే బంధం ప్రతి నిమిశం ౠతువులు మరే మరు నిమిషపు అగాధ సౌధం   సంఘహిత