Sunday, March 1, 2015
చిగురు కొమ్మలు
----------------------------

ఏండిపొతే .. పండిపొతే..
చట్టు తనే.. వీడిపొతే..
చెప్పలెక...చావలేక...  బూడిదతొ  చలి కాచుకుంటే...
ఆ  జాలి ఆకులకు ఆ గాలి తగిలి...... ఏక్కడో  పడవేస్తువుంటే..
చిగురు కొమ్మల  ఇగురు చూసి . . కంట తడి పెట్టింది ! అయ్యొ...    

-సంతొష్ దరూరి