Wednesday, January 28, 2009

ఆకలి రుచులువీళ్ళు గ్రహంతరవసులు కారు
మనిషి సాదించిన ప్రగతికి మరొ పక్క వెలుగు చూడని సాక్షాలు

నేటికి.......

కడుపు ఎండిన బ్రతుకులున్నయి
చిరునవ్వు తెలియని మనుగడలున్నయి

అన్నీ మన మద్యనే..నేటికి.......

నలుక తెలిపే రుచి నాలుగు నిమిశాలైనా
నువ్వు రుచి లెదని పారేసె మెతుకులు... ఒక్కడి ఆకైలైన తీర్చగలవు


-సంఘహిత

1 comment:

సాయం

సాయం పుడమిని చీల్చే దైర్యం నాకెక్కడిది.. నా తపనకు తాను సాయపడింది .. అంతే... -సంఘహిత