Wednesday, January 28, 2009

మా ద్యెయం


నేల పగిలినా
నెత్తురొచ్చినా

నింగి అరిచినా
ఉరుము చరిచినా

పెనుతుఫానులే
ఎదురు నిలిచినా

పొరాడుట మా నైజమ్
గెలుపు ఒక్కటె మా ద్యెయం

-సంఘహిత

No comments:

Post a Comment

సాయం

సాయం పుడమిని చీల్చే దైర్యం నాకెక్కడిది.. నా తపనకు తాను సాయపడింది .. అంతే... -సంఘహిత