Wednesday, January 28, 2009

మా ద్యెయం


నేల పగిలినా
నెత్తురొచ్చినా

నింగి అరిచినా
ఉరుము చరిచినా

పెనుతుఫానులే
ఎదురు నిలిచినా

పొరాడుట మా నైజమ్
గెలుపు ఒక్కటె మా ద్యెయం

-సంఘహిత

No comments:

Post a Comment

అక్షరాల చాటే

ఎప్పుడు ఈ అక్షరాల చాటే  తల దాచుకున్నా....  ఉద్వేగం పొందినపుడు  అశలు రెక్కలైనప్పుడు    కోరికలు కురుసినప్పుడు ఏప్పుడు తడవకుండా  సముద్రా...