Posts

Showing posts from September, 2018

తాను నేను - అగ్గి పుల్ల

Image
తాను నేను  - అగ్గి పుల్ల  తనని ముద్దాడిన మరుక్షణమే   వెలిగిపొతాను .. కాలిపొతాను ...   బూడిదవుతాను ... తన అనువనువు నాకు తెలుసు నేను కాలి పొవడం లేదు......   పవిత్రంగా వెలుగుతున్నను   నేను ఎక్కువ సమయం   ఉండనని తెలుసు ,   ఇంక కసెపట్లొ   బూడివుతాననీ తెలుసు , ఆ వేదనకు నేనెప్పుడు   దూరమవుతాననుకొలేదు .. తను మత్రం ఎమి చేయగలదు ?   నన్ను చూస్తు ఉండిపొయింది తను మనసిప్పుడు ఖాళి !!     మా ఇద్దారి మధ్య వెలిగెంత   ప్రేమ .. బూడిదయ్యెంత దూరం     -సంఘహిత