Posts

Showing posts from February, 2016
Image
రగిలేవొ... పగిలేవొ.... గురుతురాని   జ్ఞపకాల చిత్రం గీసేవో!     మిగిలేవో మలిగేవొ! ఓంటరి  అక్షరమై అర్ధం వెతికేవో! వెలిగించని చీకటి గుహలొ! ..వరమీయని దేవత శిలవొ!     నువు తాకితే  మల్లి పుట్టే .. ఫ్రతి జన్మలొ ప్రాణం నాదే! -సంతోష్ దరూరి