Posts

Showing posts from June, 2017

సోమరులం

సోమరులం   ఊహల సరిహద్దులు చెరిపే   అలసత్వపు ఆశాజ్యోతులం   దిండుకి   పరుపుకి మధ్య ప్రపంచాన్ని వెతుకుతుంటాం   గెలుపుకి గమ్యానికి దూరం తక్కువ చేసుకుంటాం     మనకు గురకలు లాలి పాటలు   మధ్యాహ్నపు కునుకులు మలయమారుతాలు ... నిండు జాబిలికి చికటి చెద్దరు కప్పే   ఆవిశ్రాంత బాటసారులం   వెలుగుపడితే విసిగిపడే   నిర్ధర్యపు   ఆశుద్ధతుడ్పిత కాగితాలం   యొగత్వం   మరచిన వినియొగ భాస్వరపు వ్యర్ధాలం   హ్మ్మ్ ... మనుషులం   - సంతోష్ దరూరి