Posts

Showing posts from August, 2012
Image
ఓ  నేస్తం .......... నువ్వు ఆ రోజు లేకపోతే ................ నేను ఎమైపొయెవాడినొ నేను నిన్ను ఎన్నటికి మరచిపోను నేస్తం ..... నీకు గుర్తుందో లేదో ఆ రోజు .... నా భాదను నీదనుకున్నావు.. నా ఆనందానికి కాంతివైయ్యావు   ఎంత దూరం  అయ్యామో  నేడు.. స్నెహ స్పర్షకు నోచుకోని, గెలుపు తీరంలొ  నువ్వు, నేను నువ్వు ఎక్కడ ఉన్నవొ తెలుసు  కాని.. నన్ను నేను వెన్నక్కి తలచుకోలేక పోతున్న ... ఆ రోజు నువ్వు చెప్పిన మాటలు ఇంకా గురుతున్నయి.. అవి నన్ను గెలుపు బాటలొ నడిపిస్తున్నయి... కాని నువ్వెక్కడ.. -సంతొష్ దరూరి