Posts

Showing posts from March, 2016

ఎవ్వాడి బ్రతుకిది.

Image
ఎవ్వాడి బ్రతుకిది..ఎవడు బ్రతికేరా !!     రాయి మలచి .. దేవుడంటిరి!!     లేని మాయలు చేస్తడంటిరి!!         ఆ రాయి కరిగి నిజము కాదేర ?   ఆ గంగనెత్తిన .. ఘనుడు రాడేరా ? మంత్రాల మాటున ..మర్మమేదిర ?     పుట్టుకేమొ బ్రహ్మమాయట!!   బ్రతుకు పొమ్మని విష్ణు  మాటట!! శివుని అడుగుతొ జన్మ కత్తెర !! ఆ  జోగి జోలిలొ మొక్షమొచ్చెరా!!       ......................     ఎవ్వాడి బ్రతుకిది..ఎవడు బ్రతికేరా !!         సంతోష్ దరూరి